طرح تشویقی – فروشندگان ماشین آلات و ابزار آلات

طرح تشویقی – فروشندگان ماشین آلات و ابزار آلات

مــاشینر از تمام فروشندگان ماشین آلات ، تجهیزات و ابزارآلات صنعتی دعوت مینماید تا در دیوار صنعتی ماشینر فعالیت کرده و درج آگهی نمایند .

در این طرح در نظر داریم برای همکارانی که در مــاشینــر فعالیت نمایند ، آگهی اسپانسرینگ اهدا نماییم.

آگهی اسپانسرینگ چیست ؟

تبلیغات اسپانسرینگ

در برخی صفحات مــاشینــر درکنار ، بالا و یا پایین صفحه ( مانند صفحه دسته آگهی ها ) ، بخشی برای درج آگهی اسپانسرینگ در نظر گرفته شده که قابلیت نمایش برای دسته ای خاص را نیز دارد . در حالت معمول در قبال درج آگهی در این مکانها تعرفه ای در نظر گرفته شده که بصورت ماهانه دریافت میشود .